Skip to main content Skip to search
Teknoolaajiyada Xisaabinta oo kugu diyaar ah websaydh dooqaaga ah. Xisaabinta Teknoolaaajiyadan waa labo qeybood.

XISAABIN SHAQSI

Teknoolaajiyada xisaabinta oo loogu talagalay shaqsi. Waxaa kuu suurta galayso inaad lasocotid isticmaalka iyo qarashaadka guud ee kugubaxaya.

Teknoolaajiyadan waxay kuu suurto galinayaan la socodka:-

 • Dakhligaaga shaqsi
 • Kharashyadaada
 • Sameesida qaansheegad (Invoices)
 • Lasocod Bangiyaashaada
 • IWM

XISAABIN SHIRKAD

Teknoolaajiyada xisaabinta oo loogu talagalay shirkada yar yar ama kuwa dhax dhaxaadka ah.

Teknoolaajiyada xisaabinta waxa kaheli kartaa:-

 • Samaysida qaansheegista shirkada
 • Dakhliga shirkada
 • La socodka lafaha ama saamiga shirkada
 • Maareynta hantida shirkada
 • Xisaab xirka shirkada oo si toos ah
 • Kaydinta macluumaadka macamiilka shirkada
 • Kaydinta macluumaadka iibiyeyaasha
 • La socodka tirada liiska alaabta shirkada
 • Kala maareynta liiska alaabta kala yaala bakhaarada shirkada
 • IWM

MACAMIILKEENA ADUUNKA

Dalalka macaamiilkeena ugu badan

 • Somalia
 • Djibouti
 • Kenya
 • UAE
 • China

Kobcinta Macaamiilkeena

Kobcintooda wax soo saarka boqolkiiba

 • Somalia
 • China
 • Djibouti
 • Kenya

Nala Sooxiriir

Email: marketing@ganacisgroup.com
Taleefanka : +18652931209
Twitter : Ganacsi Group